Jäsenmaksuun liittyvää

 

KOKONAISJÄSENMAKSU on 1,59 %  ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.

Jäsenkortti lähetetään liiton toimistosta. Jäsenyys sisältää vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen, mutta ei matkatavaravakuutusta.

On tapauksia jolloin jäsenmaksusta myönnetään vapautusta ja jäsenen on silloin itse huolehdittava vapautuksen hakemisesta, sillä tietosuojaan vedoten Posti -työnantaja ei kerro liitolle työntekijöidensä poissaoloista, äitiyslomista, hoitovapaista yms.

Seuraavissa tapauksissa jäsenen on itse huolehdittava hakea jäsenmaksuvapautusta:

PALKATON TOIMIVAPAA

Jäsenmaksuvapautusta haetaan osastolta palkattomalle ajalle.

OPISKELU (muu kuin työvoimapoliittinen koulutus)

Jäsenmaksuvapautusta haetaan osastolta palkattomalle ajalle. Jos olet esim. lomat töissä, huolehdi jäsenmaksuista.

ASEVELVOLLISUUS

Jäsenmaksuvapautusta haetaan osastolta palvelusajalta. YK-palveluksesta vapautusta ei myönnetä, vaan palkkatulosta maksetaan jäsenmaksu.

ÄITIYSLOMAN PÄIVÄRAHAOSUUS, HOITOVAPAA, VANHEMPAINLOMA, ISYYSLOMA

Jäsenmaksuvapautusta haetaan osastolta palkattomalta ajalta.

- Jos esim. hoitovapaan aikana sanoutuu irti Itellan palveluksesta ja hakeutuu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi jäsenyys jatkuu, mutta vapaajäsenyyden syy vaihtuu työttömyydeksi ja toimitaan niin kuin työttömyys ja osa-aikatyö kohdassa on sanottu.

TYÖTTÖMYYS JA OSA-AIKATYÖ

Työttömyyden aikana ansioon suhteutetusta päivärahasta peritään ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksu.

Liiton jäsenmaksusta ei tarvitse hakea erikseen vapautusta niin kauan kun työttömyyskassa maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa.

- Jos viisisataapäivää tulee täyteen ja KELA alkaa maksaa työmarkkinatukea tai saat työttömyyden aikana KELAn sairaspäivärahaa, on aika ilmoitettava.

- Työttömyyteen voi liittyä myös osa-aikatyö, jolloin työttömyyskassa maksaa soviteltua päivärahaa. Varsinaisesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta maksetaan jäsenmaksu normaalisti.

KELAN SAIRASPÄIVÄRAHA JA KUNTOUTUSRAHA

Jäsenmaksuvapautusta haetaan osastolta sairasloman tai kuntoutuksen ajalta.

Jäsenmaksuvapautusta ei myönnetä sairausajalta, jolta työnantaja maksaa palkan. Jäsenen on oltava siis maksava tai vapaajäsen saumattomasti. Aukko jäsenmaksutiedoissa voi vaikuttaa työttömyyden kohdatessa päivärahojen maksuun.

MUUTA MUISTETTAVAA

Jos jäät eläkkeelle, täytä ilmoituslomake.
Jos vaihdat jäsenosastoa, täytä uusi perintävaltakirja.

Lomake eläkkeelle siirtymisestä ja/tai jäsenmaksun keskeytyksestä (vapaajäsenyys) löytyy Reitti – lehden sivuilta.