Näin haet koulutukseen

 

Järjestökoulutukseen haetaan ilmoittautumalla liiton verkkosivujen kautta tai PAU:n kurssihakemuslomaketta käyttäen. Hakemuslomakkeesta osan täyttää hakija itse ja pyytää sitten ao. kohtaan osaston edustajan hyväksynnän. Asianmukaisesti täytetty hakemuslomake palautetaan PAU:n toimistoon neljä viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli koulutuksen järjestäjänä on opisto, se lähettää osallistujille varsinaiset kurssikutsut.

 

 

Sopimuskoulutukseen hakeutuvan täytyy muistaa antaa työnantajansa täytettäväksi kurssihakemuslomakkeen työnantajalle tarkoitettu osio. Tämä sen vuoksi, että työnantajan edustaja saa itselleen tiedon (lomakkeen alimmainen osa) kurssille lähtijästä ja koulutuksen ajankohdasta.

Työnantajan edustaja merkitsee lomakkeeseen myös tarvitsemansa kustannuspaikka- ym. tiedot, jotta työnantajalle kurssin jälkeen lähetettävä kurssirahalasku ohjautuu oikeaan osoitteeseen.

Lomake toimii samalla kurssille lähtijälle tositteena siitä, että kurssille hakeutumisesta on ilmoitettu riittävän ajoissa työnantajalle (katso oma työehtosopimuksesi). Viikkoa pitemmille kursseille hakeutuvan on ilmoitettava opiskeluaikomuksistaan työnantajalle kuusi viikkoa ennen kurssiajankohtaa.

 

Kurssin kohdalle on merkitty viimeinen hakupäivä. Voit kuitenkin kysyä pääsymahdollisuutta kurssille tämän ajankohdan jälkeenkin.

Myös sopimuskoulutukseen voi ilmoittautua PAU:n verkkosivujen kautta. Ilmoita silloin tarkat osoitetiedot työnantajastasi, sekä Itellan kustannuspaikkatieto, mikäli työskentelet Itellassa. Muista ilmoittaa kurssiaikeistasi työnantajallesi ay-koulutussopimuksessa mainitun ajan puitteissa. Voit tulostaa työnantajallesi tiedot kurssista ilmoittautumisen päätteeksi.